Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Informator Powiatu Głogowskiego dotyczący przemocy w rodzinie

środa, 12 lipca 2017 07:08
-
altSzanowni Państwo
„Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oddajemy do Państwa rąk „Informator Powiatu Głogowskiego dotyczący przemocy w rodzinie”, który jest wynikiem analizy działalności instytucji i organizacji pozarządowych funkcjonujących w Powiecie Głogowskim.


Jednocześnie znajdą Państwo w Informatorze najważniejsze dane teleadresowe dotyczące ogólnopolskich instytucji i aktualne akty prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co znacząco ułatwi dotarcie do elementarnej wiedzy prawnej. Skuteczna pomoc ofiarom przemocy domowej wymaga podejmowania działań interdyscyplinarnych, opartych na współpracy wielu służb, instytucji i podmiotów niepublicznych, dlatego Informator pomoże specjalistom w udzielaniu konkretnych informacji podopiecznym o działaniach różnych placówek, o ich adresie, numerze telefonu, godzinach funkcjonowania, do kogo należy się zgłosić, jakie dokumenty należy złożyć i o procedurze obowiązującej w danej instytucji. Liczymy, że dzięki Informatorowi nastąpi wzrost świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, co wpłynie na uruchomienie opartego na procedurach i standardach zintegrowanego i efektywnego systemu pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak
specjalista organizacji pomocy społecznej


alt Informator Powiatu Głogowskiego dotyczący przemocy w rodzinie