Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Szkolenie - „Jak rozmawiać z dziećmi – podstawowe zasady skutecznej komunikacji”

poniedziałek, 11 czerwca 2018 07:11
-
altSzkolenie jest organizowane przez GOPS w Kotli w porozumieniu z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Planowany termin szkolenia 20 czerwca 2018r. w godzinach od 15.30 do 17.45. Szkolenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kotla. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą zgłaszać się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli przy ul. Krzyckiej 2, w terminie do 15.06.2018r.
Informujemy, że szkolenie planowane jest dla 25 osób i liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych do udziału osób zostanie utworzona lista rezerwowa. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Cel szkolenia: Nabycie przez uczestników umiejętności efektywnej komunikacji z młodzieżą (własnymi dziećmi) i budowanie trwałych relacji interpersonalnych.Planowane zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
•    Wprowadzenie do zagadnienia komunikacji interpersonalnej (istota zagadnienia)
•    Jakość komunikacji – style komunikowania się, podstawy wspierające i utrudniające komunikację, formułowanie komunikatów, techniki aktywnego słuchania (jak rozmawiać
z dzieckiem)
•    Sytuacje konfliktowe i bariery komunikacyjne – istota i sposoby radzenia sobie z nimi
•    Podejmowanie tematów trudnych – uzależnienia, zachowanie ryzykowne, dojrzewanie (antykoncepcja, seks)
•    Wpływ grupy rówieśniczej dzieci jako jeden z elementów oddziaływających na komunikację rodziców z dziećmi
•    Wyzwalanie pozytywnych podstaw; kształtowanie systemu wartości