Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

środa, 13 czerwca 2018 09:30
-
altZGŁASZANIE WNIOSKÓW PRZEZ ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY
W UPRAWACH ROLNYCH W ZWIĄZKU Z SUSZĄ

Wójt Gminy Kotla informuje, że przyjmowane są wnioski rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z suszą. Wnioski można składać w terminie do 22.06.2018 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, pok. 22 (I piętro). Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami nr 1 i 2 w dwóch egzemplarzach oraz kopią wniosku o płatności bezpośrednie, złożonego uprzednio do ARiMR w roku 2018 (jeżeli producent rolny korzysta z tej formy wsparcia).
Druki wniosków oraz załączników do wniosku (nr 1 i 2) dostępne są, poniżej, a także w siedzibie Urzędu Gminy Kotla, ul. Głogowska 93.
Informuję także, iż zgodnie z ustawą z dnia 07.07.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, susza ma miejsce wtedy, gdy jej wystąpienie wykazane jest w monitoringu suszy, który prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (https//susza.iung.pulawy.pl). Na dzień 10.06.2018 r. w/w monitoring wskazuje, iż w Gminie Kotla suszą objęte są zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, drzewa owocowe oraz truskawki. Jednakże katalog upraw może ulec zmianie. W związku z powyższym proszę o składanie przedmiotowych wniosków.

Wójt
Łukasz Horbatowski

Oświadczenie producenta rolnego nie posiadającego własnej dokumentacji potwierdzającej wielkość prowadzonej produkcji rolnej


Oświadczenie producenta rolnego posiadającego pełną dokumentację potwierdzającą wielkość prowadzonej produkcji rolnej

Wniosek producenta rolnego