Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Zadbaj o bezpieczeństwo

piątek, 04 stycznia 2019 11:18
-
alt
 
Trwa sezon grzewczy. Jak pokazuje statystyka liczba zdarzeń których przyczyną jest nieprawidłowa eksploatacja przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych z roku na rok rośnie w zatrważającym tempie. Obowiązki związane z dbałością o przewody kominowe regulują dwa przepisy.
Pierwszy to art. 62 ust.1 pkt. 1 c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Drugi przepis to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów spalinowych i dymowych w okresach ich użytkowania:
1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 3 miesiące,
3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.
W praktyce oznacza to iż czas pomiędzy jednym, a drugim czyszczeniem nie powinien przekroczyć odpowiednio: miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy.

Zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.
 
alt