Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Radni, Sołtysi i Wójt z wizytą w PSZOK i RIPOK

środa, 16 października 2019 14:03
-
altDzisiaj (16.10.) Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski  wraz z sołtysami, radnymi i pracownikami Urzędu Gminy Kotla udali się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK oraz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunlanych (RIPOK), które prowadzone są przez GPK SUEZ Głogów Sp. z.o.o. Na spotkaniu z zarządem spółki mogliśmy dowiedzieć się na czym polega gospodarka odpadami, jak wygląda pozyskiwanie cennych surowców wtórnych oraz ile nakładu pracy ludzi potrzeba aby wszystko było zgodne z obowiązującymi procedurami. Radni i sołtysi dowiedzieli się również co wpływa na  wysokość opłaty za wywóz odpadów.
Jeżeli wśród Państwa jest ktoś u kogo szykuje się generalny remont warto dowiedzieć się jak pozbyć się niepotrzebnych rzeczy. Osoby, które mają własny pojazd, mogą samodzielnie wywieźć rzeczy do miejsca ich utylizacji czyli do PSZOK-u. Każdy mieszkaniec gminy może od poniedziałku do soboty dostarczyć odpady powstające w gospodarstwach domowych. PSZOK nie zastępuje odbioru odpadów  zbieranych w sposób selektywny "u źródła", czyli sprzed posesji.

- „ Odpady komunalne dostarczone do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie z nieruchomości położonych na terenie gminy Kotla po okazaniu dokumentu tożsamości oraz kopii deklaracji odpadowej”
informuje Wójt Łukasz Horbatowski.

W PSZOK  przyjmowane są odpadów powstające w gospodarstwach domowych m.in. na terenie gminy Kotla, jak np.  opakowania z tworzyw sztucznych (PET), szkło, papier, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (limit: 50 kg/nieruchomość/miesiąc), odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony (limit: 4 sztuki/mieszkańca/rocznie). Do PSZOK nie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli chcecie Państwo pozbyć się niepotrzebnych rzeczy zachęcamy do wywozu ich do PSZOK.

Przypomnijmy, że PSZOK znajduje się w Głogowie na ul. Transportowej 6. Odbiór odpadów dostarczonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kotla do PSZOK odbywa się w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10-18 oraz w soboty, w godzinach od 8-14, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.