Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Nowy gminny system informowania SMS. Bądź na bieżąco!

poniedziałek, 22 maja 2017 09:25
-
alt
Nowe udogodnienie dla mieszkańców planuje wprowadzić Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski w postaci bezpłatnego gminnego systemu informowania o terminie zapłaty, o powstaniu zaległości, o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, o ważnych informacjach wójta.

- Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.


Wiadomości tekstowe będą informowały:

•    o terminie płatności (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu),
•  w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w innych opłatach ponoszonych na rzecz Gminy (w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej, to uniknie kosztów upomnienia,
•    o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy,
•    o ważnych informacjach wójta.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypełnienia oświadczenia – druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu, adresu e-mail do celów podatku nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych ważnych komunikatów wójta.

Formularz oświadczenia dostępny jest:
•    w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, pokój nr 21 stanowisko do. opłat komunalnych, pokój nr 12 stanowisko ds. wymiaru podatku lub w Referacie Gospodarki Wodno – Ściekowej ul. Krzycka 2,
•    na stronie internetowej www.kotla.pl  zakładka Urząd Gminy – Wzory pism i formularzy.

Wypełnione oświadczenie będzie można złożyć:
•    w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, pokój nr 21 stanowisko do. opłat komunalnych, pokój nr 12 stanowisko ds. wymiaru podatku lub w Referacie Gospodarki Wodno – Ściekowej ul. Krzycka 2,
•    przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej funkcjonalności.

alt  Formularz oświadczenia