Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Stypendia Wójta Gminy Kotla

poniedziałek, 19 czerwca 2017 09:45
-
altWzorem roku ubiegłego najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta za wyniki w nauce i specjalne osiągnięcia naukowe. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o jednorazowe wsparcie finansowe mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjaliści, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Kotla oraz uczniowie spoza gminy Kotla, ale uczący się w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli lub Gimnazjum Gminnym im. Zagłębia Miedziowego w Kotli. 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno
z niżej wymienionych kryteriów:
1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0 i wzorową ocenę z zachowania,
2) w przypadku uczniów kończących klasy III gimnazjum uzyskali wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów,
3) są zdobywcami w roku szkolnym minimum III miejsca w konkursach i olimpiadach wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskali wzorową ocenę z zachowania,
4) osiągnęli w roku szkolnym szczególnie wysokie indywidualne wyniki sportowe na szczeblu  wojewódzkim zajmując co najmniej III miejsce i uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

  
Wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Kotla do 31 lipca.
 
                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                           (-)
                                                                                                Łukasz Horbatowski

Ucjwała Rady Gminy Kotla w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kotla  za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe