Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-17:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-14:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


 

Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG
 

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania "Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli"

piątek, 23 lipca 2010 16:23
-

Image
 

W dniu 19 lipca 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Kotla Halina Fendorf wraz ze Skarbnikiem Gminy Lidią Zwarycz podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior, do której Gmina Kotla należy.

Planowany zakres projektu obejmuje demontaż i wymianę podwieszanego sufitu akustycznego, wymianę instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w sali kinowo-widowiskowej, wymianę instalacji elektrycznej, oświetleniowej. W wyniku remontu zostanie wygospodarowana dodatkowa przestrzeń na prowadzenie zajęć i poszerzenie oferty działalności. Ponadto zostanie wymienione: okotarowanie sceniczne wraz z oświetleniem, okna i drzwi szczególnie zewnętrzne oraz remont klatki schodowej. Zakres obejmuje również remont toalet, zewnętrznego ciągu komunikacyjnego, docieplenie dachu, a także malowanie wnętrz. 

Planowany koszt projektu wynosi 548 724,02 zł, w tym przyznane dofinansowanie na podstawie złożonego wniosku to 300 tys. zł., jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli planowany jest do realizacji w roku 2011.
 


Gmina Kotla zaprasz do złożenia oferty na PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO z kontrolowaniem rozliczeń prac na zadaniu: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli”
Czytaj całość zaproszenia do złożenia oferty
Formularz ofertowy w formacie.doc
Formularz ofertowy w formacie.pdf

 Z zapytania ofertowego nr GK.271.02.2011na: PROWADZENIE NADZORU INWESTORSKIEGO z kontrolowaniem rozliczeń budowy na zadaniu: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli”

 Zamawiający: Gmina Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla informuje, że została wybrana jako najkorzystniejsza, oferta: Biura Obsługi ieruchomości „Wenerski”, ul. Młyńska 6, 67-200 Głogów z ceną ofertową: 11 685,00 PLN brutto. 

                                                         W Ó J T
                                               Łukasz Horbatowski


Kotla, dnia 23.05.2011 r.


 Rozpoczęto prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. W miesiącu maju nastąpił wybór Wykonawcy zadania i w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano Zakład Instalacyjno – Budowlany, Stanisław Piekarski z Nowej Soli. Nadzór inwestorski prowadzi Biuro Obsługi nieruchomości „Wenerski” z siedzibą w Głogowie.
Planowany zakres projektu obejmuje demontaż i wymianę podwieszanego sufitu akustycznego, wymianę instalacji grzewczej centralnego ogrzewania, wymianę instalacji wentylacji mechanicznej w sali kinowo-widowiskowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej. W wyniku remontu zostanie wygospodarowana dodatkowa przestrzeń na prowadzenie zajęć i poszerzenie oferty działalności. Ponadto zostanie wymienione: okotarowanie sceniczne wraz z oświetleniem, okna i drzwi szczególnie zewnętrzne oraz remont klatki schodowej. Zakres obejmuje również remont toalet, zewnętrznego ciągu komunikacyjnego, docieplenie dachu, a także malowanie wnętrz. Inwestycja „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli” możliwa jest do realizacji dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 464.520,23 zł w tym dofinansowanie w wysokości 281.543 zł. Prace mają się zakończyć do końca sierpnia br.


Już widoczny jest efekt prac remontowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Pomieszczenia w budynku nabrały kolorów, klatka schodowa ma teraz ładne i równe schody, toalety nowe kafelki i armaturę sanitarną, natomiast sala kinowa przeszła prawdziwą metamorfozę od sufitu po podłogę.
Od czerwca br. budynek jest remontowany przez Zakład Instalacyjno – Budowlany Stanisław Piekarski z Nowej Soli i prace mają się zakończyć do końca sierpnia. Inwestycja „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli” zrealizowana jest dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 464.520 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. 


Otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Kotli
Wczoraj (06.11.2011r.) o godz. 17 odbyła się uroczystość otwarcia Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu w Kotli, który przeszedł kapitalny remont. Remont budynku był możliwy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wraz z robotami dodatkowymi wynosi 519 197,87 zł, w tym pozyskane dofinansowanie wynosi 266 365 zł.

  Więcej  

 


Podsumowanie projektu.
Celem operacji jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań, a także poprawa dostępności do kultury i propagowanie inicjatyw społecznych.

  Więcej