Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY

środa, 24 stycznia 2018 15:27
 
altWójt Gminy Kotla  podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. 2147 ze zm.) do dzierżawy została przeznaczona działka nr 270 obręb Sobczyce nr K.W. LEIG 00033688/7.
Więcej …
 

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY

poniedziałek, 15 stycznia 2018 12:21
 
altWójt Gminy Kotla  podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. 2147 ze zm.) do dzierżawy została przeznaczona działka nr 206/12 obręb Głogówko nr K.W. LE1G 00088217/5
Więcej …
 

Nowy gminny system informowania SMS. Bądź na bieżąco!

poniedziałek, 22 maja 2017 09:25
alt
Nowe udogodnienie dla mieszkańców planuje wprowadzić Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski w postaci bezpłatnego gminnego systemu informowania o terminie zapłaty, o powstaniu zaległości, o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, o ważnych informacjach wójta.

- Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.

Więcej …
 

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

poniedziałek, 08 maja 2017 11:42
altWójt Gminy Kotla informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Kotla.

Zasady przyznawania dotacji:
1.    O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1)    osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2)    wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Więcej …

Zakończenie Programu "Szkolny Klub Sportowy"

środa, 29 listopada 2017 12:41
-
altDo końca listopada w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Gminnym w Kotli były prowadzone dodatkowe zajęcia sportowe i rekreacyjne w ramach Programu „Szkolny Klub Sportowy”.
Więcej…
 

Kolejne posiedzenia Grup Doradczych.

środa, 29 listopada 2017 11:56
-
 
altW ostatnich dniach odbyły się kolejne spotkania grup doradczych.
Grupa Doradcza ds. Gospodarczych poruszyła temat zmiany ustawy „Prawo wodne” oraz ustawy o planowaniu przestrzennym. Rozmawiano m.in. o wysokości stawek za wodę i odprowadzanie ścieków, o podatkach, gospodarce odpadami i o farmach wiatrowych na terenie Gminy Kotla. Omówiono również zrealizowane inwestycje w bieżącym roku jak i planowane na 2018 rok.
Grupa Doradcza ds. Odznaczeń podsumowała 2017 rok i poddała analizie dotychczas przyznane odznaczenia  m.in. „Zasłużony dla Gminy Kotla” oraz „Honorowy Obywatela Gminy Kotla” dla osób aktywnie działających w obszarze społecznym, kulturalnym i oświaty w Gminie Kotla. W końcowej części posiedzenia Członkowie Grupy omówili działania zaplanowane na przyszły rok.
Więcej…
 

Dzięki dotacji wykonano konserwację rowu

wtorek, 28 listopada 2017 10:33
-
altGmina Kotla dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Powiatu Głogowskiego wykonała prace konserwacyjne rowu melioracji szczegółowej Mr-7 w obrębie Grochowic na odcinku 430 m. Prace polegały na mechanicznym odmuleniu cieku oraz rozplantowaniu urobku po mechanicznym odmuleniu wzdłuż rowu. Koszt wykonanych prac wynosi 5 tys. zł i w całości został sfinansowany środkami pozyskanymi z budżetu Powiatu Głogowskiego.

Wykonane prace zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego wzdłuż drogi powiatowej do miejscowości Grochowice – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.
Więcej…
 

Grupa z Kotli w finale zawodów w badmintonie.

wtorek, 28 listopada 2017 10:22
-
altW czwartek 23.11.2017r. w hali sportowej HASTA LA VISTA we Wrocławiu odbył się finał dolnośląski w badmintonie. Drużyna z Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli po zdobyciu I miejsca w strefie legnickiej wystartowała w Finale Dolnośląskim w Badmintonie.
Więcej…
 

TERAZ WIEŚ 2017

wtorek, 28 listopada 2017 09:24
-
O gminie Kotla i wywiad z Wójtem Łukaszem Horbatowskim w TVP3 Wrocław.
Zapraszamy do obejrzenia.

Obejrzyj materiał filmowy

 

30-lecie "Grochowiczanek"

wtorek, 28 listopada 2017 08:13
-
alt30 lat temu powstał Zespół Folklorystyczny „Grochowiczanki”. Przez te lata skład się zmienił, dołączyli grajkowie, młodzież i powstały nowe piosenki.

W sobotę „Grochowiczanki” obchodziły jubileusz wspólnie z Panem Łukaszem Horbatowskim - Wójtem Gminy Kotla, Panią Czesławą Kozłowską - byłą Wójt Gminy Kotla, Panią Haliną Przybylską - Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Ewą Konarską - Jóźwiak Sekretarz Gminy,
Więcej…
 

Posiedzenia Grup Doradczych

wtorek, 28 listopada 2017 08:02
-
altW ubiegłym tygodniu (20 listopada) odbyły  się posiedzenia powołanych przez Wójta Gminy Kotla grup: Grupy Doradczej ds. Sportu oraz Grupy ds. Kultury. Dyskutowano o bieżących sprawach m.in. dotyczących  popularyzowania sportu i rekreacji sportowej w Gminie Kotla.
Więcej…
 

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy

środa, 22 listopada 2017 14:26
-
altDziś odbyło się wyjazdowe posiedzenie wspólne Komisji Stałych Rady Gminy Kotla tj. Komisji ds. Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Gminnej oraz Komisji Kultury, Sportu, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W trakcie objazdu Wójt Łukasz Horbatowski informował o zakończonych, trwających i planowanych do realizacji inwestycjach oraz odpowiedział na pytania radnych.
Więcej…
 

Zapytanie ofertowe RR.271.6.2017.AM z dnia 22.11.2017 r.

środa, 22 listopada 2017 12:11
-
alt


Wójt Gminy Kotla zaprasza do złożenia oferty Znak sprawy: RR.271.6.2017.AM z dnia 22.11.2017 r. na „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli i przyporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Chociemyśli w pomoce dydaktyczne w ramach indywidualizacji pracy z uczniem w ramach Projektu „Magia nauki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Termin składania ofert: do dnia 30.11.2017 r. do godz. 15:00

Załączniki:
Więcej…
 

XXXIX sesja Rady Gminy Kotla

wtorek, 21 listopada 2017 09:34
-Zapraszam na obrady XXXIX sesji Rady Gminy Kotla, które odbędą się w dniu 27 listopada br. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Kotla.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>