Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY

środa, 24 stycznia 2018 15:27
 
altWójt Gminy Kotla  podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. 2147 ze zm.) do dzierżawy została przeznaczona działka nr 270 obręb Sobczyce nr K.W. LEIG 00033688/7.
Więcej …
 

W Y K A Z NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY

poniedziałek, 15 stycznia 2018 12:21
 
altWójt Gminy Kotla  podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. 2147 ze zm.) do dzierżawy została przeznaczona działka nr 206/12 obręb Głogówko nr K.W. LE1G 00088217/5
Więcej …
 

Nowy gminny system informowania SMS. Bądź na bieżąco!

poniedziałek, 22 maja 2017 09:25
alt
Nowe udogodnienie dla mieszkańców planuje wprowadzić Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski w postaci bezpłatnego gminnego systemu informowania o terminie zapłaty, o powstaniu zaległości, o wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, o ważnych informacjach wójta.

- Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie Urzędu Gminy będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.

Więcej …
 

Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

poniedziałek, 08 maja 2017 11:42
altWójt Gminy Kotla informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Kotla.

Zasady przyznawania dotacji:
1.    O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1)    osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2)    wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 
Więcej …

Życzenia

wtorek, 21 listopada 2017 08:08
-
alt
 

Nowy wóz strażacki w OSP Kotla

poniedziałek, 20 listopada 2017 13:46
-
altW sobotę 18 listopada odbyło się przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego do ratownictwa chemiczno-ekologicznego  dla OSP Kolta, a jednostki OSP Chociemyśl i OSP Grochowice wzbogaciły się o nowy sprzęt za kwotę ponad 22 tys. zł.
Na nowy samochód druhowie z OSP Kotla czekali aż 30 lat. Jego koszt to ponad 231 tys. złotych, z czego 180 tys.zł pozyskano z budżetu Powiatu Głogowskiego i  20 tys. zł z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki stanowią wkład własny gminy.
 
Więcej…
 

Kanały Krzycki i Grodzki oczyszczone

poniedziałek, 20 listopada 2017 11:13
-
altCorocznie Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Legnicy wykonuje prace konserwacyjne melioracji wodnych podstawowych na terenie Gminy Kotla i tak też było w 2017 r.

Na terenie Gminy Kotla wykonano konserwację cieku Grodzkiego na odcinku prawie 8 km za kwotę 39 000,00 zł. Prace polegały na wykoszeniu i wygrabieniu skarpy cieku oraz  odmuleniu dna, rozplantowaniu wydobytego urobku. Na odcinku 5,21 km warstwa odmulenia wynosiła 30 cm, natomiast na odcinku 2,69 km 20 cm.

W 2017 r. wykonano również konserwacje cieku Krzycki Rów na odcinku 13,07 km za kwotę 100 660,00 zł. Prace polegały na wykoszeniu i wygrabieniu skarp cieku oraz dna cieku, usunięciu kożucha, krzaków, zatorów oraz wycince drzew.
Więcej…
 

konferencja pn. "Wsparcie dla Twojego Biznesu"

poniedziałek, 20 listopada 2017 08:00
-
altAgencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. wraz z Miastem Głogowem i  Dolnośląskim Funduszem Rozwoju pragną serdecznie zaprosić na konferencję organizowaną pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i  Prezydenta Głogowa. pn. „WSPARCIE DLA TWOJEGO BIZNESU ”, która odbędzie się 22 listopada 2017 r. (środa), godz. 11.30 w Ratuszu – Sala Rajców, Rynek 10, Głogów.
Szczegóły <--
 

Gmina Kotla w TVP3 WROCŁAW

piątek, 17 listopada 2017 19:16
-
altMateriał o naszej gminie i wywiad z wójtem Łukaszem Horbatowskim będzie można obejrzeć w niedzielę o godzinie 10:15 w TVP3 WROCŁAW.

Więcej…
 

Ruszyła przebudowa drogi w Grochowicach

piątek, 17 listopada 2017 14:30
-
alt

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 100038D w Grochowicach. W ramach zadania na odcinku ok 550 mb zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z zjazdami do posesji, a pobocze z kruszywa. Prace powinny się zakończyć do końca listopada br.

- Wartość zadania wynosi blisko 401 tys. zł, w tym prawie 310 tysięcy złotych pozyskaliśmy z budżetu państwa - informuje wójt Łukasz Horbatowski.
 

Kolejne prace zakończone

piątek, 17 listopada 2017 10:30
-
altW listopadzie zakończyły się prace związane z wymianą odwodnienia i modernizacją chodników przy sali wiejskiej i Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kotli. Koszt zadania to ponad 90 tys. zł, na realizację którego Gmina pozyskała 30 tys. zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Wsi Dolnośląskiej".

- Odwodnienie przy budynkach nie spełniało swojej roli i była potrzeba jego wymiany – wyjaśnia wójt Łukasz Horbatowski.
Więcej…
 

Chodnik w Moszowicach gotowy

piątek, 17 listopada 2017 10:18
-
altZakończyła się budowa chodnika w Moszowicach wzdłuż drogi wojewódzkiej. Chodnik powstał na odcinku 517 metrów, zostały wykonane zjazdy oraz sieć kanalizacji deszczowej, rów wyłożono częściowo ażurami w celu wzmocnienia skarp, a także zamontowano nowe wiaty przystankowe. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, która partycypowała w kosztach inwestycji.
Więcej…
 

Zmiany na skrzyżowaniu Zaszków – Kulów

środa, 15 listopada 2017 09:20
-
altZwracamy uwagę mieszkańcom na zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 319. W miejscowości Zaszków na drodze wojewódzkiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.  Postawione zostały znaki STOP przy wyjeździe z dróg gminnych od Kulowa i od Zaszkowa na drogę wojewódzką. Na drodze wojewódzkiej przed miejscowością Zaszków zostały umieszczone znaki  SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ WYSTĘPUJĄCĄ PO OBU STRONACH od strony Sławy w kierunku Głogowa i od Głogowa w kierunku Sławy. Zmiana została dokonana w związku z prośbami mieszkańców.
Więcej…
 

Pięknie i zielono wokół Gminnego Ośrodka Zdrowia

środa, 15 listopada 2017 08:02
-
altW ubiegłym tygodniu na terenie przy Ośrodku Zdrowia w Kotli ok. 150 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Gminnego w Kotli zasadziło krzewy i kwiaty. Akcja jest częścią realizowanego programu edukacji ekologicznej „Jestem eko 2017”.
-Poprzez wspólne działanie młodzież zwiększy swoją świadomość przyrodnicza, a także odpowiedzialność za ochronę środowiska, nauczy się również dbania o części wspólne wsi - mówi Wójt Łukasz Horbatowski.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>