Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty

Projekty UE

Remont zakończony

środa, 21 grudnia 2016 07:42
altSala wiejska w Grochowicach jest już po remoncie. Zakres zadania obejmował remont pomieszczeń kuchni, toalet, korytarza i sali głównej.
 „Remont pochłonął blisko 100 tys. zł i częściowo został sfinansowany środkami pozyskanymi z budżetu Województwa Dolnośląskiego” – informuje wójt Łukasz Horbatowski.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "LUMA" Józef Przewoźnik z Ruszowic.
Więcej…
 

Przebudowano ul. Krzycką w Kotli

czwartek, 10 listopada 2016 12:44
altW ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 385 m i nawierzchnię tłuczniową na odcinku 675 m, pobocza, a także wymieniono nawierzchnię chodnika wzdłuż ogrodzenia Gminnego Ośrodka Zdrowia. Bardzo mi zależało aby poprawić warunki dojazdu do ośrodka i umożliwić pieszym wygodne dojście do obiektu i tak też się stało - mówi wójt Łukasz Horbatowski.
Całość zadania wyniosła 246 744,79 zł.

Na częściową realizację zadania pozyskano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w wysokości 106 000 zł.
Więcej…
 

Przebudowa ulicy Krzyckiej w Kotli

piątek, 14 października 2016 13:42
 
krzyckaRozpoczęła się przebudowa ulicy Krzyckiej w Kotli. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na odcinku prawie 400 m, a pozostała część drogi – czyli ok. 700 metrów -wykonana zostanie z tłucznia. W ramach robót wykonane zostaną pobocza, które w zależności od potrzeby, na różnych odcinkach drogi zostaną zrobione z kruszywa lub humusu.
Więcej…
 

Trwa remon sali wiejskiej w Grochowicach

środa, 21 września 2016 13:54
altTrwa remont sali wiejskiej w Grochowicach. Zakres zadania obejmuje m.in. wyburzenie i postawienie w nowym miejscu ścian działowych wraz z wykonaniem nowych podłóg i posadzek oraz podwieszanych sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę istniejącej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej (sanitarnej) i centralnego ogrzewania. W sali głównej ściany zostaną otynkowane i pomalowane, a podłoga odnowiona.
Więcej…
 

Droga Zaszków-Krążkówko przebudowana

środa, 21 września 2016 13:12
 
altZakończyła się przebudowa drogi gminnej Zaszków – Krążkówko. Półtora kilometrowy odcinek został utwardzony asfaltem, a pobocza wykonane z kruszywa. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Inwestycja kosztowała łącznie 300 784,90 zł. Na jej realizację pozyskano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 153 tys. zł i z budżetu Powiatu Głogowskiego w kwocie 88 123 zł.
Więcej…
 

Ulica Krzycka w Kotli zostanie przebudowana.

piątek, 29 lipca 2016 10:50
altUlica Krzycka w Kotli zostanie przebudowana. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona na odcinku prawie 400 m, a pozostała część drogi – czyli ok. 800 metrów -  wykonana zostanie z tłucznia. - W ramach robót nie zapomnieliśmy również o poboczach, które w zależności od potrzeby, na różnych odcinkach drogi zostaną zrobione z kruszywa lub humusu – wyjaśnia Wójt Gminy Łukasz Horbatowski.
Więcej…
 

Przebudowa drogi Zaszków - Krążkówko

wtorek, 26 lipca 2016 10:21
alt

Kolejna droga zostanie przebudowana w Gminie Kotla. Tym razem jest to droga Zaszków – Krążkówko. Półtora kilometrowy odcinek zostanie utwardzony asfaltem wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa. Na to zadanie Gmina Kotla pozyskała 153 tys. zł  z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Więcej…
 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla

środa, 07 października 2015 11:30
alt
 
Gmina Kotla posiada już plan gospodarki niskoemisyjnej. Strategiczny dokument wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń został przyjęty na sesji Rady Gminy Kotla w dniu 30 września 2015 r. (uchwała nr XIII/54/15).
Opracowany dokument pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy oraz ochrony i poprawy jakości powietrza. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem przy aplikowaniu o środki unijne w perspektywie 2014-2020.
Więcej…
 

Szkolili pracowników na temat planu gospodarki niskoemisyjnej

środa, 16 września 2015 09:02
alt
 
W dniu 15 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Kotla odbyło się szkolenie dotyczące problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Przypomnijmy Gmina Kotla pozyskała środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla. Wykonawcą planu jest Sebastian Kulikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-TEAM w Zgorzelcu. Zakres umowy obejmuje również przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy Kotla dotyczącego problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem takiego planu.
Więcej…
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KOTLA

środa, 19 sierpnia 2015 13:57
alt


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu projektu dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z Prognozą oddziaływania projektu dokumentu na środowisko.

  więcej 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13