Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla

tel. 76-8318-361
      76-8318-313
fax 76-8318-308
e-mail:
gmina@kotla.pl

QR Code Infof JPG

Godziny pracy:
dzień godziny
pn  7:30-15:30
wt  7:30-16:00
śr  7:30-15:30
czw  7:30-15:30
pt  7:30-15:00

Konto bankowe
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Kotla
nr: 49 8669 0001 0180 8317 2000 0043


Głogów e-kalendarz, wydarzenia


Gmina Kotla Folder informacyjny

Ścieżka Leśna Dolina Ulotka JPG

Inwestycje w Gminie Kotla - film na youtube

Gmina Kotla 2010-2013 - film na youtube

Regionalny System Ostrzegania - aplikacja na android

Strona główna Projekty UE 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Magia nauki – 648 535,62 zł

Magia nauki – 648 535,62 zł

UNIA EUROPEJSKA - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
wtorek, 08 sierpnia 2017 12:58
-
altZajęcia dydaktyczne, kółka zainteresowań, zajęcia wyjazdowe, oraz specjalistyczne będą wzbogacać naukę w szkole podstawowej i gimnazjalnej w Kotli. Zakupione zostaną pomoce do zajęć specjalistycznych, wyposażenie pracowni przedmiotowych i sal komputerowych. Dodatkowo zaplanowano również doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli w obu szkołach. Na wszystko Gmina Kotla pozyskała dotację w wysokości 615 660,62 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli wraz ze Szkołą filialną w Chociemyśli  i Gimnazjum Gminnego im. Zagłębia Miedziowego w Kotli będą korzystać przez dwa lata z projektu pn. „Magia nauki”. Zajęcia dostosowano do potrzeb uczniów tak aby w przyszłości  podnieść ich kluczowe kompetencje z nauk matematyczno – przyrodniczych, angielskiego oraz cyfrowe. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. logopedyczne, korekcyjno – kompesacyjne, socjoterapeutyczne czy z psychologiem specjalnym. Grupy będą małe – od zajęć indywidualnych do maksymalnie 8-10 osób w grupie, tak aby zajęcia były jak najbardziej efektywne. Zaplanowano w sumie 2595 godzin zajęć

Zostanie również utworzony Szkolny Ośrodek Kariery dla klas 7 i dla uczniów gimnazjum, szkoła będzie współpracować z różnymi instytucjami rynku pracy i przedsiębiorcami, dzieci będą ‘uczyć się” jak najlepiej zaprezentować się na rynku pracy.
Planuje się też wyjazdy edukacyjne, pozaszkolne (do Parku Nauki i Techniki ExploraPark w Wałbrzychu, do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, do obserwatorium Geofizycznego Instytutu Geofizyki PAN w Książu oraz do Wrocławia do ogrodu japońskiego, ogrodu zoologicznego i muzeum przyrodniczego.)

Do prowadzenia zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce do zajęć specjalistycznych w ramach indywidualizacji pracy z uczniem oraz  wyposażenie pracowni przedmiotowych. Zajęcia mają się opierać na metodzie eksperymentalnej, przy pomocy nowoczesnych technologii dlatego też będą bardzo ciekawe dla uczniów. Np. na kółko informatyczne zakupiono zestawy robotów. W szkołach znajdzie się również  wizualizer, dzięki któremu wszyscy uczestnicy zajęć mogą jednocześnie obejrzeć prezentowane obiekty. Zajęcia zyskają na atrakcyjności i na pewno nie będzie nudno. W ramach projektu w szkole będą wykorzystywane e-zasoby – platformy i programy edukacyjne i interaktywne.  Nowością w szkołach będzie wyposażenie pracowni komputerowej w mobilne urządzenia – laptopy dla uczniów oraz dla nauczyciela. Szkoły wzbogacą się o nowoczesny dotykowy monitor multimedialny co stworzy możliwość pracy nad projektem grupie uczniów. Dzięki połączeniu laptopów i monitora, uczniowie będą mogli demonstrować swoje postępy na forum grupy. Będą mogli wspólnie rozwiązywać zadania. Do pracowni zakupiony zostanie również m.in. niezbędny klimatyzator, urządzenie sieciowe czy okablowanie.

Projekt pn. „Magia nauki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

alt